1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
22 Kasım 2023

YOGUN BAKIM

Hastanemizde 6 yataklı 1. Basamak yetişkin genel yoğun bakımımız bulunmaktadır.   

 • Genel Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saati 11:00-12:30 saatleri arasındadır.
 • Doktor vizit saatleri 08.30-09.00 ve 15.30-16.00 arasındadır.
 •  Genel Yoğun Bakım  Ünitesi’nde  uygun  hallerde  belirlenen  bilgilendirme  saatlerinde  hekim  tarafından,  hastanın birinci derece yakınlarından birisine, hasta ziyareti için izin verilir.
 •  Yoğun Bakım Ünitesine giren ziyaretçiler, girişte el hijyeni sağlamalı el antiseptiği kullanmalıdır.
 •  Ziyaretçiler kendi hastası dışında başka hastalara ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.
 •  Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların yakınları tarafından ziyaretine doktor karar verir. Uygun bulunmadığında bu hastalar için ziyaretçi kabul edilmez.
 • İzolasyondaki  hastayı  ziyaret  edecek  ziyaretçiler  yoğun  bakım  hemşiresinin  bilgilendirdiği  şekilde  izolasyon kurallarına uymalı ve uygun kişisel koruyucu ekipman  kullanılır.
 • Yoğun bakım servislerine girilirken galoş giyilmesine gerek yoktur.
 •  Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmezler. Ancak ziyaretin kritik önemi olması durumunda ziyaretçinin cerrahi maske kullanarak ve el hijyeni sağlayarak ziyaretine izin verilebilir.
 •  Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
 •  Hastanın birinci dereceden yakınlarından birinin ziyaretine izin verilir.
 •  Çocukların hasta ziyaretinin  hasta  iyileşmesi  üzerine  olumlu  etkileri  olduğundan  hastanın  hekiminin  onayıyla enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarına ve kardeş çocukların ziyaretine izin verilebilir.
 • 10 yaş altındaki çocuklar ise kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda zorlanabilecekleri için çok özel durumlar haricinde ziyaretçi olarak alınmaz.
 •  Hasta ziyareti 15 dk’yı geçmemelidir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken çıkarılabilir. Hasta ziyaretine gelirken dışarıdan yiyecek, içecek, canlı ve yapay çiçek getirilmesi yasaktır.
 •  Ziyaret saati dışında ziyaretçi kabul edilmez.
 • Yoğun bakımda çalışanlar şifreli kapılardan şifre yardımı ile girer.
 • Yoğun bakım çalışanları girişte el hijyenini sağlamalı ve el antiseptiği kullanmalıdır. Yoğun Bakıma yatan hastaların yakınları yanında kalmaz. Hastanın ihtiyaçları, bakımı ve problemleri hemşire ve personel tarafından çözümlenir.
 • Ancak servis ve hastanın durumu değerlendirilerek doktor izniyle  hemşire/güvenlik görevlisinin söylediği önlemleri alarak , uygun koşullar sağlanmak şartıyla (eldiven, bone ve önlük giyilerek ) belli sayıda ve zaman aralıklarında hastanın ziyaretine izin verilebilir. Bunun haricinde hastalarının genel Durumu ve tedavisiyle alakalı bilgiyi hekim Hastanın ilk kabulünde ve her gün gerektikçe bilgilendirme yapar. Hastanın genel durumu ve tedavi süreci anlatılır.
            akupuntur2.jpg