Bebek Dostu
28 Kasım 2023


AMACIMIZ;

Anne sütü ve emzirme konularında anne adaylarının  doğum öncesi dönem itibari ile bilgilendirilmeleri, emzirmenin doğum sonrası hemen başlatılması ve sonraki dönemlerde emzirmenin sürdürülmesi için annelerin her açıdan desteklenmesi ile sağlıklı bebekler - aileler ve sağlıklı bir gelecek oluşması amacına katkıda bulunmaktayız.

 

BEBEK DOSTU HASTANE POLİTİKAMIZ

  1. Emzirmenin teşvik edilmesi, desteklenmesi, sürdürülmesi amacıyla hastanemizde yazılı bir emzirme politikamız vardır. İlgili tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda düzenli aralıkla eğitilerek, anne sütü ile beslenme konusunda destekleri sağlanır. “Mama kodu yasası” eksiksiz bir şekilde uygulanmakta olup, bu ürünlerin doğrudan ya da dolaylı olarak reklam ve pazarlamasının yapılması yasaktır.
  2. Hastanemizin bebek beslenmesinde temel politikası “ANNE SÜTÜ İLE BESLENMEDIR”.
  3. Tüm gebeler ve aileleri emzirme ve anne sütünün önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilmektedir.
  4. Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten tene temas kurmasını sağlayarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunur.
  5. Emzirmenin başlatılması, sürdürülmesi sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi ve bebeklerin ayrı kaldıkları durumlarda sütün devamlılığının sağlanması konusunda ailelere destek verilir.
  6. Hastanemizde doğan tüm bebeklere tıbbı bir gereklilik olmadıkça bebekler sadece anne sütüyle beslenirler. İlk altı ay boyunca sadece anne sütü verilmesi devamında ise uygun tamamlayıcı besinlerle beraber emzirmenin iki yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda ailelere bilgi verilir.
  7. Anne ve bebeğin görsel ve tensel teması kolaylıkla sağlayabilecekleri şekilde 24 saat boyunca aynı odada kalmaları sağlanır. Sağlık sorunları olmadıkça ayrı odalarda kalmalarına izin verilmez.
  8. Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek olunur.
  9. Annelere ve ailelerine biberon ve emzik kullanım riskleri konusunda bilgi verilir.
  10. Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanır.

 

                          TEL:03128141414                     DAHİLİ:1236

 

1- Başarılı Emzirme ve Anne Sütü Politikamızı sağlık personelimiz bilir.

    Kurumumuzda Uluslararası Mama Kodu Uygulamaları benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

 

                                                       go1.png

2-Tüm sağlık personelimiz bebek dostu hastaneler projesi farkındalık eğitimini 2 saat, ilgili birimler ise 17 saat teorik ve 3 saat uygulamalı olmak üzere 20 saatlik Başarılı Emzirme ve Anne Sütü eğitimini alır.

                                                                     go1.png

3-Gebeler Anne sütü ve Başarılı Emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda eğitilir.

                                                                       go3.jpg

4-Bebeklerin doğumu takiben en kısa sürede ten teması kurması sağlanarak en kısa sürede emzirmenin başlatılması ebe/hemşireler tarafından sağlanır.

                                              go4.jpg

5-Annelere bebeklerini emzirme yöntemleri gösterilir. Süt sağma yöntemleri de öğretilir.


                                                                                       go5.jpg

6-Tıbbi gereksinimler haricinde anne sütü dışında hiçbir gıda verilmez. İlk 6 ay ay sadece anne sütü vermeleri devamında uygun tamamlayıcı besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda tüm aileler bilgilendirilir.

                                                                                      go6.jpg

 

7-Sağlık personeli tarafından annelere bebekleri her istedikçe ve sık sık emzirmeleri öğretilir. Annelere bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda destek olunur.

                                                                                         go7.jpg

8-Anne ve bebekler aynı odada kalırlar. Sağlık sorunları dışında ayrılmazlar.

go8.png

9-Annelere ve ailelerine biberon ve emzik kullanım riskleri konusunda bilgi verilir.

                                                                                                                       go9.png

10-Ebeveynlerin ve bebeklerin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirmeleri taburculuk işlemleri öncesinde anlatılır. Karşılaşacakları sorunları çözmek için başvurabilecekleri telefon numaraları verilir.

go10.jpg

TEL:03128141414                     DAHİLİ:1236