Gelir Tahakkuk ve Fatura Birimi
20 Eylül 2022

Gelir Tahakkuk ve Faturalandırma Birimi

BİRİM SORUMLUSU

 

Özgür KURTİPEK (Bilgi İşlem-Fatura Birim Sorumlusu)

PERSONEL LİSTESİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

BİRİMİ

 

 

 

 

Yasemin

KARA

Sağlık Teknikeri

Faturalama

       


GÖREV TANIMLARI

 

Gelir Tahakkuk veFaturalandırma Birimi;

Faturalandırma birimi;Sağlık tesisimizde tedavi alan hastaların masraflarının kurumlara fatura edilerek, Sağlık Uygulama Tebliği, Bütçe Uygulama Tebliği ve kurumlarla Bakanlıkça yapılan özel protokoller çerçevesinde yapılmasını sağlamak amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

Gelir tahakkuk birimi;Sağlık tesisimizde tedavi alan hastaların masraflarının kurumlara fatura edilmesi sonrasında sağlık tesisimizin tahakkuka bağladığı fatura bedellerinin, geri ödenip ödenmediğinin rutin takibini yapmak, ödeme yapmayan kurumlarla iletişime geçerek çözümünü gerçekleştirmek amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

A.Faturalandırma Birimi;

 1. Ayaktan tedavi olan hastaların HBYS üzerinden malzeme ve işlem kontrolleri yapılarak SUT çerçevesinde değerlendirilip MEDULA’ ya bildirim yapmak.
 2. Yatarak tedavi olan hastaların taburcu işlemleri tamamlandıktan sonra hasta dosyaları, yapılan ameliyatları / işlemleri, malzemeleri HBYS sistemi üzerinden “Hizmet kayıt” ,”Fatura kayıt “işlemlerini yaparak MEDULA’ ya bildirim yapmak.
 3. Hizmet kayıt ve fatura kayıt esnasında sistemden hata olarak dönen faturaları günlük manuel olarak sistemde düzeltmek.
 4. MEDULA sisteminden gönderim yapılamayan yurt dışı sigortalı hastaları ay sonlarında başvurdukları illere göre ayırarak manuel olarak faturalayıp sa
 5. ymanlığa bildirip bulundukları müdürlüklere posta ile göndermek.
 6. Tutuklu ve hükümlü ya da yabancı uyruklu hastaların tedavi masraflarını manuel fatura ederek HYS ‘ne kayıt edip Mal Müdürlüklerine teslim etmek.
 7. İş kazası ve adli vakaları MEDULA’ ya bildirerek SGK ‘ya teslim etmek.
 8. SGK ile anlaşması olmayan resmi kurumlara ait (bankalar, TBMM, TOBB vb.) faturaları manuel düzenleyerek kurumlarına göndermek.
 9. Anlaşma kapsamındaki konsültasyon hastalarının tedavi masraflarını manuel faturalandırılıp ilgili sağlık tesisine göndermek.
 10. Suriyeli vatandaşlara ait evraklar ve faturaları ilgili ilin AFAD merkezlerine göndermek.
 11. İkili anlaşma kapsamında ülkemize başvuran hastaların tedavi bilgileri ve masrafları ilgili kurumdan ödenek talep edip HYS sisteminden ödeme emri belgesi oluşturarak Mal müdürlüklerine teslim etmek.
 12. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların faturalarını manuel düzenlenip icmal ile saymanlığa bildirim yapmak.
 13. Sağlık tesisinde çalışma grubuna ait olan hasta faturalarını ilgili şirkete göndermek.
 14. Her ayın bitiminden sonraki ilk iş gününde HBYS ‘nde ve MEDULA da dönem sonlandırma işlemi yaparak tutarları kontrol etmek.
 15. Yukarıda belirtilen kurumların üst yazılarını ve postaları hazırlayarak dönemi kapatmaktır.
 16. SUT ve KHST hükümlerinde faturalandırma usul ve esaslarında yapılan mevzuatla ilgili değişiklikleri ve yenilikleri takip etmek.

B. Gelir Tahakkuk Birimi;

 1. Hastanemiz personelini faturalama ve gelir tahakkuk açısından bilgilendirerek, personelimizin hatasız işlem yapmasını sağlamak.
 2. İlgili yazışma ve istatistiklerin takibini yapmak.
 3. Her ay gelir durumunun ilgili hesaplara girişini yapmak.
 4. Dijital ortama aktarılması gereken verileri zamanında aktarmak,
 1. Hastanemiz yönetimine gerekli olduğu dönemlerde hastanemiz mali hesaplarıyla ilgili istatistiki verileri sunmak.
 2. Hastanemizde GSS takibi olmadan tedavi hizmeti alan hastalarımızın GSS takiplerini haftalık olarak takip etmek.