Bilgi İşlem Birimi
01 Nisan 2022

Bilgi İşlem Birimi

BİRİM SORUMLUSU

 

 

FIRAT CAN (Bilgi İşlem Sorumlusu)

PERSONEL LİSTESİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

BİRİMİ

Fırat

CAN

Bilgi İşlem Sorumlusu - Bilgisayar Teknikeri

Bilgi İşlem

Orhan

SEVİL

Bilgi İşlem Personeli (Fonet HBYS)

Bilgi İşlem

Mustafa

KÜÇÜKPAZARLI

Donanım Destek Personeli

Bilgi İşlem

ÖmerDURSUNİstatistik (V.G.K.İ) (Sürekli işçi)Bilgi İşlem


GÖREV TANIMLARI

 

Bilgi İşlem Birimi Hastanemiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve bağlantılı donanımlarının bakım, onarım ve sürekliliğinden; Hastanemiz bilgisayarlarına hizmet veren sunucu sistemlerinin kurulumlarının ve gerekli bakımlarının yapılması ve performanslı çalışmasından; Bilgisayar ağ alt yapısının hazırlanması, kablo bağlantılarının düzenlenmesi, ağ cihazlarının kurulum ve çalışmasından sorumludur.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Laboratuvar Yönetim Sistemi (LBS) otomasyon programlarının eğitimlerini vermek bunların yanı sıra raporlamalar istatistiki verilerin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Yazılım birimi olarak diğer veri personellerinin yetkileri olmayan bölümlere erişilerek hastalara ait gerekli çözümleri üretmekle görevlilerdir..

Hastane Bilgi Yönetim Sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

Bilgi İşlem Birimi;

  1. Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak,
  2. Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak,
  3. Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak,
  4. Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak,
  5. Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak,
  6. Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak,
  7. Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara (Data, grafik, resim, şekil, harita vb) her türlü veriyi yüklemek,
  8. Kendisine verilen görevleri diğer birim personeliyle işbirliği içinde yürütmek,
  9. Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,
Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmaktır.