Eğitim Birimi
30 Mart 2022

Eğitim Birimi

Hastanemiz polikliniklerinin her kademesinde çalışan tüm personelin görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek, çağdaş sağlık bakım sistemlerini tanıtmak, kuruma ve birime etkin ve verimli hizmet vermeleri için eğitim materyallerini ve bilimsel mesleki metotları kullanmalarını teşvik etmek üzere planlı eğitimler yapmak ve sürekliliğini sağlamak Eğitim Biriminin amaçları arasındadır.

KBRN Eğitimi.pptx

Hasta Kimliğini Tanımlayıcıları-Mahremiyeti-Trasnferi- Düşme Eğitimi.ppt

Organ ve Doku Bağışı Eğitimi.pptx

İlk Yardım Eğitimi.pptx

Atık Yönetimi ve Atık Bilinci Eğitimi.pptx

UMKE Eğitimi.pptx

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi.pptx

Güvenli İlaç Uygulamaları ve İlaç Transferi Eğitimi.pptx

YOTA Eğitimi.pptx

El Hijyeni Eğitimi.pptx

Tıbbi ve Tehlikeli Atık Eğitimi.pptx

Saglik Afet Yönetimi Eğitimi.pptx

GRS Eğitimi.pptx