Sosyal Hizmet Birimi
04 Ocak 2023

Sağlık Bakanlığı, günümüzün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak “hasta odaklı sağlık hizmeti” yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşım, tıbbi tedavi sürecine hasta ve yakınlarının da katılımını ve tıbbi tedaviyi olumsuz etkileyen her türlü sorunun hasta yararına çözümünü içermektedir.

Hastaneye başvuran hastaların farklı ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarda yaşadıkları ve bu nedenle önemli sayıda hastanın (ülkemizin sosyo-ekonomik sorunları ve gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında) tıbbi rahatsızlığın dışında psikolojik, sosyal ve ekonomik patolojilerle karşı karşıya oldukları sıklıkla gözlenmektedir. Tıbbi tedavi öncesi veya esnasında ortaya çıkan psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümlenmesi, tıbbi tedavinin etkinliğine ve dolayısıyla hastanın esenliğine önemli katkı yapmaktadır. Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan Sosyal Hizmet Biriminde hizmetler, Sosyal Hizmet Uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne ve Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi’ne uygun olarak yürütülmektedir.

                              sosyal hizmetler2.jpg

Sosyal Hizmet Birimi tarafından hasta ve yakınlarına sunulan hizmetler özetle şunlardır:

Hastaneye başvuran hastanın ;

Yanında kimsesinin olmadığı ve yakınlarına ulaşılamadığı,

Sağlıksız ve güvenliksiz koşullarda barındığı veya hiç barınacak yeri ve bakacak kimsesi olmadığı,

Bir sosyal hizmet kurumunda barınmak istediği,

Fiziksel ve cinsel istismara uğradığı (kadın ve çocuklar),

Tıbbi tedavisi sonlandığı halde gidecek yeri ve kimsesi bulunmadığı gerekçesiyle taburcu edilemediği

Taburcu edildiği halde, tıbbi, ekonomik ve sosyal nedenlerle evine gidemediği,

Sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmadığı için tedavisinin aksadığı

Yoksulluk nedeniyle tıbbi malzeme bedellerini karşılayamadığı,

İntihar eyleminde bulunmuş olup (özellikle ergen ve kadınlar) aile ve sosyal çevresiyle ilişkilerinin değerlendirilmesi gerektiği,

Kaza vb. travma sonrası hasta ve yakınlarının sosyal yardım alması gerektiği,

Hastalığına bağlı olarak sosyal rol ve işlevselliğinin olumsuz etkilendiği ve sosyal çevresiyle ilişkilerinin bozulduğu,

Yabancı uyruklu olup, hastane masraflarını ve tıbbi malzeme bedellerini karşılayamadığı düşünülen durumlarda sosyal hizmet biriminden “Sosyal Konsültasyon” istenebilir. Buna istinaden sosyal hizmet uzmanı gerekli mesleki müdahaleyi yapar.

                                    sosyal hizmetler1.jpg